Zagrożenia zawodowe

Czym są zagrożenia zawodowe w zakładach pracy. Dziś wpis o zagrożeniach, który (mam nadzieję) będzie pomocny przy prawidłowej identyfikacji zagrożeń i opracowaniu poprawnej oceny ryzyka zawodowego oraz umożliwi odpowiedź na bardzo ciekawe pytanie postawione przez jednego z czytelników bloga.

Co to jest zagrożenie zawodowe w środowisku pracy?

Zagrożenia zawodowe to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.

Środowisko pracy natomiast to warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy (dodatkowo też zalicza się do nich czynniki psychofizyczne).

Do czynników środowiska pracy zalicza się więc:

czynniki fizyczne (nierówne lub śliskie powierzchnie, przemieszczające się środki transportu, ruchome elementy maszyn i urządzeń, ostre krawędzie, chropowate powierzchnie, gorące lub zimne powierzchnie, praca na wysokości, narzędzia ręczne, ciśnienie, prąd elektryczny, pożar, instalacje mogące spowodować wybuch, pyły, hałas, drgania, oświetlenie, promieniowanie, pole elektromagnetyczne, mikroklimat środowiska pracy, transport ręczny, ciężkie przedmioty itd.)

czynniki chemiczne (substancje i preparaty chemiczne)

biologiczne czynniki

czynniki psychofizyczne (stres, przemoc, agresja klienta, monotoniczność pracy itp.)

Jak identyfikować zagrożenia zawodowe?

Najlepszą metodą identyfikacji zagrożeń zawodowych występujących na stanowiskach pracy są listy kontrolne obejmujące swymi pytaniami kontrolnymi powyższe 4 sfery środowiska pracy. Polecam skorzystać z tych http://archiwum.ciop.pl/26239

Dlaczego warto dobrze zidentyfikować zagrożenia zawodowe?

Ano dlatego, że wtedy mamy dokument w postaci oceny ryzyka zawodowego, który jest zgodny z przepisami i w tym aspekcie bhp możemy spać spokojnie. Podstawowa karta oceny ryzyka zawodowego powinna się składać z zagrożenia, jego charakterystyki (opisu), oceny i zaleceń profilaktycznych.

Często natomiast zagrożenie mylone jest ze skutkiem zagrożenia. Np. bardzo często w ocenach ryzyka zawodowego pojawia się potknięcie lub poślizgnięcie na tym samym poziomie. Niestety nie jest to zagrożenie ale skutek zagrożenia, jakim jest np. nierówna posadzka. O tym warto pamiętać. Dlaczego? Bo jeśli zawrzemy skutki jako zagrożenie w dokumencie jakim jest ocena ryzyka zawodowego, możemy mieć nie przyjemności w razie wypadku, ponieważ przez przypadek możemy pominąć istotne zagrożenie. Natomiast skutek może mieć wiele źródeł.

Ciekawy problem do rozwiązania.

I na koniec smaczek. Bardzo ciekawy problem przedstawił jeden z czytelników bloga. Otóż zadał on pytanie, w którym chce się dowiedzieć, czy w przypadku przeprowadzania pomiarów, w których wyniki ewidentnie wskazują, że zakład pracy ma prawo odstąpić od wykonywania następnych pomiarów (hałas), należy to zagrożenie uwzględniać w ocenie ryzyka zawodowego oraz w skierowaniu na badania lekarskie.

Otóż moim zdaniem – tak. Zagrożenie jakim jest hałas, owszem, zostało zminimalizowane, jednak pozostało. W świetle obowiązujących przepisów nie ma mowy o likwidacji zagrożenia, jeżeli wyniki ostatnich pomiarów na to pozwalają. Można dokonać jak najbardziej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, ale jeśli charakter pracy na danym stanowisku wiąże się nierozerwalnie z narażeniem na działanie hałasu w pracy stałej, to jest to zagrożenie – małe bo małe, ale jest. I je należy uwzględniać również w skierowaniach na badania.