Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271), Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość znajduje się pod adresem:
  Wzór dokumentu Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy
 3. Zwracany towar musi być niezniszczony, kompletny i nie może nosić śladów użycia.
 4. Z towarem należy zwrócić paragon zakupu, jeżeli został wystawiony.
 5. Klient musi dostarczyć zwracany towar na adres firmy wskazany § 1 pkt. 1 regulaminu w terminie nie później niż 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 6. Zwrot kwoty należnej za zakupiony produkt następuje po sprawdzeniu stanu towaru oraz opakowania w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.
 7. W przypadku, gdy towar zakupiony został na fakturę, do klienta zostanie wysłana korekta faktury, a zwrot środków nastąpi po otrzymaniu podpisanego z datą i opieczętowanego dokumentu w terminie 7 dni.
 8. W przypadku, gdy towar nie będzie spełniał warunków wymienionych w § 5 pkt. 1-7, zostanie odesłany do klienta, a klient straci prawo do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.
 9. Dobra elektroniczne jak instrukcje w wersji elektronicznej, dokumentacja w wersji elektronicznej są wyłączone z prawa odwołania, ponieważ ze względu na sposób ich pozyskania nie nadają się do zwrotu.