Wędliniarz rzeźnik – ocena ryzyka zawodowego Risk Score wędliniarza rzeźnika

45.0055.00

Rzeźnik wędliniarz – Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score wędliniarza rzeźnika. Powyższa karta oceny ryzyka zawodowego wędliniarza – rzeźnika stanowi wzór do wdrożenia w danym zakładzie pracy. Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Opis

Wędliniarz rzeźnik – ocena ryzyka zawodowego Risk Score wędliniarza rzeźnika

Oferujemy Państwu pełną dokumentację. Wędliniarz rzeźnik Ocena Ryzyka Zawodowego metodą RISK SCORE która została stworzona przez Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz amerykańską  normą Risk Score. Godnym uwagi jest fakt, że oferowany produkt to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy wędliniarza rzeźnika ocena składająca się z:

 • karty stanowiska pracy,
 • opisu metody,
 • wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy wędliniarza rzeźnika,
 • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
 • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy Wędliniarz rzeźnik.
W dokumentacji znajdą Państwo również specjalnie przygotowaną listę zgodną z wytycznymi zawartymi w ministerialnym rozporządzeniu, dzięki czemu wystarczy by pracownicy złożyli swoje podpisy oraz oświadczenia o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego.

Przy zakupie otrzymujesz od nas  dokumentację, która jest kompletna analizą i oceną ryzyka zawodowego dla stanowiska wędliniarza rzeźnika. Opis stanowiska jest bezsprzecznie zgodny z rejestrami prowadzonymi przez Ministra Pracy i Wojewódzkie Urzędy Pracy w kwestii klasyfikacji zawodów i specjalności oraz standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń. W związku z tym standard stanowiska wędliniarza rzeźnika jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W odniesieniu i zgodnie z Polską Klasyfikacją Zawodów rzeźnik-wędliniarz posiada odpowiedni kod zawodu 751105

Dokumentację  oceny ryzyka zawodowego z zakresu bhp obejmującą zagrożenia na stanowisku wędliniarz rzeźnik.

 Ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku wędliniarza rzeźnika metodą Risk Score oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

 • WERSJA ELEKTRONICZNA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
  (domyślna) – wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC / .PDF –
  Zakupując niniejszą dokumentację oceny ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz, w razie potrzeby, edycji.

  • Dokumentację otrzymasz na adres email nie ponosząc kosztów przesyłki.
  • Będziesz miał możliwość drukowania dokumentacji dowolną ilość razy.
  • Będziesz miał możliwość edytowania dokumentacji oraz dostosowania jej do własnych potrzeb.
 • WERSJA DRUKOWANA  OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO– wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej w formacie A4 . Jest opieczętowana i podpisana przez specjalistę / inspektora który ją opracował.

Rzeźnik wędliniarz – Ocena ryzyka zawodowego wędliniarza rzeźnika Metodą Risk Score

Wędliniarz rzeźnik – Ocena Ryzyka Zawodowego metodą Risk Score. Ponieważ Niniejsza dokumentacja zawiera szczegółowe informacje i wytyczne dla metody Risk Score została zgodnie z tym standardem opracowana. Opis metody zawiera tabelki wartościowania poszczególnych parametrów dając nie tylko pełne liczbowe odzwierciedlenie tych parametrów, jak również wizualne. W wyniku czego w użytej metodzie oceny ryzyka zawodowego  Risk Score każdemu parametrowi jest przypisana odpowiednia wartość, wynikająca z analizowanych tabeli. Otrzymane w ten sposób trzy wyniki (skutki, ekspozycja, prawdopodobieństwo) zostają pomnożone przez siebie dzięki czemu otrzymujmy  wartościowe/punktowe oszacowanie ryzyka zawodowego, które następnie jest zamieniane na kategorię ryzyka zawodowego. Dzięki temu masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Ponieważ metoda Risk Score jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju a na pewno jednym z najdokładniejszych sposobów analizowania oceny ryzyka zawodowego dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. Niewątpliwie Risk Score jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

Dlaczego warto wybrać naszą dokumentację oceny ryzyka zawodowego ?

Bogata wiedza oraz interdyscyplinarne doświadczenie naszych ekspertów pozwoliło przygotować dla Państwa profesjonalną dokumentację bhp , która dzięki swej przystępnej formie, umożliwi każdemu pracownikowi w łatwy sposób zapoznanie się z informacjami, dotyczącymi bezpiecznego sposobu wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko zawodowe występujące w środowisku pracy. Przygotowana dokumentacja oceny ryzyka zawodowego wędliniarza rzeźnika zawiera wszystkie niezbędne i wymagane prawem oraz normą elementy co potwierdzają podczas kontroli inspektorzy zarówno Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak również Państwowej Inspekcji Pracy.
OPIS STANOWISKA RZEŹNIK-WĘDLINIARZ:

Rzeźnik-wędliniarz

Dokonuje obróbki poubojowej tusz i rozbioru na elementy zasadnicze z odkostnieniem; dzieli surowiec do produkcji wędlin; przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego według receptur określonych normami, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń wędliniarskich.


Opis Metody Oceny Ryzyka Zawodowego Risk Score:

Ocena ryzyka zawodowego to dokument wymagany od pracodawców przepisami prawa pracy. Jest on wykonywany aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników oraz zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożeń na stanowiskach pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia w zakładzie pracy oceny ryzyka zawodowego. Risk score – to  metoda oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy z jakościowym szacunkiem. Powstała w 1971 roku gdy William Fine, zarządzający Departamentem Bezpieczeństwa w Naval Ordnance Laboratory w mieście Silver Spring w stanie Maryland, USA stworzył pierwowzór i wskazał użyteczne aspekty zastosowania, a następnie opublikował opracowanie,w którym zajął stanowisko w kwestii problemu matematycznego szacunku kontroli zagrożeń . Kinney wraz ze swoimi współpracownikami, w oparciu o wzory i dane Fine’a, zaproponował użycie nomogramów do oszacowania ryzyka zawodowego i ekonomiczności wprowadzania środków do minimalizacji ryzyka. W literaturze angielskojęzycznej metoda oceny Ryzyka Zawodowego Risk Score jest także nazywana ‘William-Fine method’ albo ‘Fine & Kinney method’.

Informacje dodatkowe

Wybierz wersję:

Elektroniczna – plik, Papierowa, oprawiona

Nasze przesyłki wysyłamy przez WysylajTaniej.pl