Promocja!

Szkolenie BHP wstępne dla pracowników – wirtualna prezentacja

50.00

Opis

Szkoleniom wstępnym bhp podlegają wszystkie nowo zatrudnione osoby przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenie takie podzielone jest na dwa etapy:
1) Instruktaż ogólny –  przeprowadza  pracownik służby bhp lub pracodawca samodzielnie wykonujący zadania służby bhp, posiadający odpowiednie przeszkolenie –
2) Instruktaż stanowiskowy – prowadzi pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:
a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż
d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,
e)  z zakładem pracy

Nasze przesyłki wysyłamy przez WysylajTaniej.pl