Promocja!

Szkolenie BHP on-line dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

80.00

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracodawców jak i osób kierujących pracownikami w firmie. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami powinny znać przepisy BHP w stopniu umożliwiającym wywiązanie się z obowiązków nałożonych na nich przez Kodeks Pracy. Szkolenie okresowe z zakresu BHP powtarza się co 5 lat. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu umieszczonego w szkoleniu wysyłamy do Państwa oryginał zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP.

Opis

Zdając sobie sprawę z tempa pracy kadry kierowniczej, stworzyliśmy szkolenie e-learningowe z zakresu BHP, które umożliwia realizowanie szkoleń w dogodnym dla Państwa czasie. Dostęp do platformy uruchamiany jest na 30 dni, co daje dużą swobodę w zarządzaniu czasem poświęconym na szkolenie.

 

Szkolenie ma na celu zaktualizować wiedzę z zakresu:

– Oceny zagrożeń i ryzyka w procesie pracy
– Ochrony pracowników przed zdiagnozowanymi zagrożeniami
– Tworzenia warunków pracy wykluczających ryzyko wystąpienia zagrożeń.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu testu umieszczonego w szkoleniu wysyłamy do Państwa oryginał zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkoleń BHP.

dla-kogo

Dla Kogo Szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami tzw. kadry kierowniczej czyli m.in. dla:

 • pracodawców,
 • kierowników i naczelników,
 • brygadzistów i mistrzów,
 • prezesów,
 • innych osób wykonujących zadania związane z kierowaniem pracownikami.

szkolenie online

Forma Szkolenia

Szkolenie BHP online odbywa się przez internet w formie tzw. samokształcenie kierowanego z wykorzystaniem nowoczesnej platformy szkoleniowej przystosowanej do kursów bhp. Szkolący się mają dostęp do materiałów edukacyjnych oraz testu przez internet.

Zaświadczenie

Zaświadczenie

Po zakończeniu szkolenia wydawane jest zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia wysyłane jest bezpłatnie.

Czesookres

Czasookres Szkolenia

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (tzw. kierowników) należy przeprowadzić w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Każde następne szkolenie okresowe należy odbyć w terminie 5 lat od daty poprzedniego szkolenia.

Szkolenie ważne jest przez 5 lat

Program Szkolenia

Program Szkolenia

Szkolenie zawiera materiały dydaktyczne spełniające wymagania stawiane przepisami dla szkoleń bhp okresowych przeznaczonych dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Program szkolenia zgodnie z ramowym programem szkolenia dla tej drupy zawodowej składa się z 16 godzin lekcyjnych.

Jak ukończyć szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Aby ukończyć szkolenie okresowe dla osób pracowników administracyjno – biurowych należy:

 1. Dokonać zakupu kursu (przez kolejne kroki system poprowadzi Cię sam).
 2. Następnie otrzymasz na e-maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Po zaksięgowaniu Twojej płatności otrzymasz do wypełnienia formularz rejestracyjny, w którym należy podać dane uczestnika/ów szkolenia. Zamawiając kilka różnych szkoleń musisz wpisać e-maile odpowiednio do danego szkolenia.Punkty formularza zawierają m.in. pytania o imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne do korzystania z serwisu i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu przez uczestnika szkolenia. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest podać dane prawdziwe.
 4. Następnie każdy uczestnik szkolenia otrzymuje login i hasło do platformy, na której odbywa szkolenie.
 5. Konto uczestnika jest aktywne przez okres 30 dni. Szkolenie składa się z wprowadzenia i modułów tematycznych, które uczestnik przechodzi po kolei.
 6. Uczestnik po przejściu wszystkich modułów otrzymuje dostęp do testu egzaminacyjnego. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu szkolenia jest udzielenie min. 60% poprawnych odpowiedzi zawartych w teście egzaminacyjnym.
 7. Po zdaniu egzaminu wystawiane jest zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które ważne jest przez okres 5 lat.
 8. Oryginał zaświadczenia będzie wysłany pocztą na adres wskazany w formularzu.
 9. W trakcie szkolenia uczestnik może korzystać z konsultacji zarówno telefonicznych, jak i poprzez e-mail. W razie pojawienia się pytań, wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 690 66 88 16 lub email biuro@bhp-szkolenia.info

Dlaczego warto wybrać szkolenie on-line

Dla wielu przedsiębiorców kluczowym problemem w edukacji e-learningowej jest brak bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Z tego też powodu często rezygnują z nowoczesnych rozwiązań, pozostając przy tych bardzo tradycyjnych. Niestety – klasyczne wykłady nie są propozycją, która przyniesie oczekiwane zmiany – także w świadomości pracowników, którzy dzięki wiedzy będą w stanie w sposób odpowiedzialny nadzorować swoje stanowisko pracy. Warto więc bliższej przyjrzeć się naszej propozycji, którą są szkolenia BHP online, a konkretniej – różnicom, które pozwalają im zyskać przewagę nad tradycyjnymi wykładami.

1 POWÓD WYBORU SZKOLENIA ON-LINE Kurs BHP online daje uczestnikom całkowitą swobodę – nie są oni zobowiązani konkretną godziną rozpoczęcia spotkania. Nie muszą również przeznaczać na taką edukację kilku godzin – dzięki przystępnej formie mogą we własnym zakresie zadecydować o przerwach w szkoleniu, rozłożeniu cyklu na kilka etapów etc.

2 POWÓD WYBORU SZKOLENIA ON-LINE Szkolenie BHP przez internet to całkowita swoboda – brak konieczności sprowadzania do siedziby firmy instruktora, jak również wynajmowania specjalnej sali audytoryjnej. Takie działania zawsze wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. W przypadku naszej propozycji opartej na funkcjonalnym e-learningu – takiej obawy nie ma!

3 POWÓD WYBORU SZKOLENIA ON-LINE W przypadku tradycyjnych metod przedsiębiorcy bardzo często spotykają się z brakiem zainteresowania (ze strony pracowników) tematyką spotkań. Forma wykładowa nie jest dla nich absorbująca. My natomiast wykorzystaliśmy zróżnicowane narzędzia, dzięki którym tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy okażą się dla pracowników źródłem przydatnej wiedzy. Stale dbamy o atrakcyjną formę jej przekazywania – nie boimy się sięgać po multimedia, dzięki którym w naszych szkoleniach BHP pojawiają się zarówno filmy instruktażowe, jak i ciekawe prezentacje.

4 POWÓD WYBORU SZKOLENIA ON-LINE BHP online jest na tykle elastycznym programem kształcenia, aby móc być dopasowanym sposobem edukacji niezależnie od grupy zawodowej. Przygotowywane przez nas rozwiązania w pełni odpowiadają oczekiwaniom zespołów kierowniczych, menedżerskich, jak również potrzebom pracowników administracyjno-biurowych. Ponadto – szkolenia BHP online zawsze dostosowywane są przez naszych instruktorów do potrzeb konkretnej grupy zawodowej – odpowiadają m.in. na zespół czynników ryzyka, z którymi pracownicy stykają się na co dzień.

5 POWÓD WYBORU SZKOLENIA ON-LINE Osoby korzystające z naszego wsparcia i kursów BHP online nie muszą samodzielnie zmagać się z dostarczonym materiałem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości mogą w każdej chwili skontaktować się z naszym instruktorem (telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).

6 POWÓD WYBORU SZKOLENIA ON-LINE Sięgasz po proste w obsłudze narzędzie, które nie wymaga instalacji. Przedsiębiorcy wybierający nasze rozwiązania mogą niemal natychmiast przystąpić do realizacji harmonogramu szkoleń.

Nasze przesyłki wysyłamy przez WysylajTaniej.pl