Mechanik – operator podbijarki torowej Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

45.0055.00

Mechanik – Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002. Powyższa karta oceny ryzyka zawodowego stanowi wzór do wdrożenia w danym zakładzie pracy. Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Opis

Mechanik – ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

Oferujemy Państwu pełną dokumentację,  która została stworzona przez Specjalistę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z polską normą PN-N-18002 oraz obowiązującymi przepisami prawa. Oferowany produkt to kompletna dokumentacja na stanowisku pracy Mechanik – operator podbijarki torowej składająca się z:

 • karty stanowiska pracy,
 • opisu metody,

wykazu czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, w tym czynników fizycznych, pyłów, czynników chemicznych i biologicznych występujących na stanowisku pracy Mechanik – operator podbijarki torowej ,

 • kart oceny ryzyka zawodowego poszczególnych czynników,
 • metod ograniczania ryzyka na stanowisku pracy Mechanik – operator podbijarki torowej .

W dokumentacji znajdą Państwo również specjalnie przygotowaną listę zgodną z wytycznymi zawartymi w ministerialnym rozporządzeniu, w którym pracownicy powinni złożyć swoje podpisy oraz oświadczenia o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego.

Bogata wiedza oraz interdyscyplinarne doświadczenie naszych ekspertów pozwoliło przygotować dla Państwa profesjonalną dokumentację bhp , która dzięki swej przystępnej formie, umożliwi każdemu pracownikowi w łatwy sposób zapoznanie się z informacjami, dotyczącymi bezpiecznego sposobu wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko zawodowe występujące w środowisku pracy. Dzięki odpowiedniej i przejrzystej formie karty oceny ryzyka zawodowego zawierającej tabelaryczne dane przekazywana informacja jest uporządkowana i czytelna, a sama forma przyjazna dla odbiorcy, co potwierdzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy.

Dokumentację  z zakresu bhp obejmującą zagrożenia na stanowisku Mechanika – operatora podbijarki torowej
– Ocena ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 oferujemy Państwu w dwóch wersjach:

 • WERSJA ELEKTRONICZNA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
  (domyślna) – wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC / .PDF – jest to wersja pliku, którą w razie potrzeby mogą Państwo dostosować do swoich potrzeb, lub wprowadzić zmiany w przyszłości, gdy zajdą zmiany prawne, technologiczne w procesie pracy, w środkach ochrony lub po zdarzeniu wypadkowym. Wersję tę mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami.

  • Dokumentację otrzymasz na adres email nie ponosząc kosztów przesyłki.
  • Będziesz miał możliwość drukowania dokumentacji dowolną ilość razy.
  • Będziesz miał możliwość edytowania dokumentacji oraz dostosowania jej do własnych potrzeb.

 

 • WERSJA DRUKOWANA  OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO – wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej w formacie A4 . Jest opieczętowana i podpisana przez specjalistę / inspektora który ją opracował.

Informacje dodatkowe

Wybierz wersję:

Elektroniczna – plik, Papierowa, oprawiona

Nasze przesyłki wysyłamy przez WysylajTaniej.pl