Instrukcja pierwszej pomocy – zatrucie chemiczne

5.0012.00

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 2374 k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie powinno być przechowywane w jego aktach osobowych.

Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł.

Polecamy Państwu profesjonalne instrukcje BHP, opracowane zgodnie z najnowszymi przepisami przez specjalistów bhp, ppoż.

Opis

Instrukcja pierwszej pomocy – zatrucie chemiczne opracowana została przez Głównego Specjalistę ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w naszym zakładzie. Kupując powyższą instrukcję jesteście Państwo pewni, że spełnia ona obowiązujące prawo oraz zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy. Instrukcja na pewno spełni Państwa oczekiwania oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracowników.

instrukcja-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-przedlekarskiejInstrukcja pierwszej pomocy- zatrucie chemiczne stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Zawiera podstawowe informacje z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodna jest z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Należy pamiętać, że ogólne przepisy bhp regulują zawartość instrukcji bhp, która powinna określać: czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po zakończeniu pracy, czynności zakazane, warunki dopuszczenia pracownika do pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcja pierwszej pomocy – zatrucie chemiczne dostępna jest w naszym sklepie w dwóch wersjach:

  • Planszowej – zalaminowanej, do powieszenia w zakładzie pracy wraz z podpisem i pieczątką inspektora ds. bhp odpowiedzialnego za opracowanie treści instrukcji.
  • Elektronicznej – którą otrzymasz na adres email z możliwością drukowania dowolną ilość razy.

Informacje dodatkowe

Wersja:

Elektroniczna- plik, Laminowana – dokument

Nasze przesyłki wysyłamy przez WysylajTaniej.pl