Instrukcja BHP przy obsłudze komputera

5.0012.00

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 2374 k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie powinno być przechowywane w jego aktach osobowych.

 

Opis

Instrukcja BHP przy obsłudze komputera

Instrukcja BHP przy obsłudze komputera opracowana została przez  specjalistów z dziedziny prawa pracy i BHP w naszym zakładzie. Kupując powyższą instrukcję jesteście Państwo pewni, że spełnia ona obowiązujące prawo oraz zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy. Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki na pewno spełni Państwa oczekiwania oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Instrukcja BHP do obowiązkowego stosowania na podstawie rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz 1650.

Instrukcja BHP przy obsłudze komputera

instrukcje-manual-safety-bhpstanowi jeden z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i zawiera podstawowe informacje z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  Instrukcje BHP to niezwykle ważny dokument stanowiący o zasadach bezpieczeństwa i higienie pracy. Powinny znajdować się w każdym miejscu pracy. W naszej ofercie znajdą Państwo instrukcje BHP dla różnych stanowisk i procesów pracy. Instrukcja jest zgodna z normami prawnymi i w pełni dopasowana do wymogów każdego stanowiska obsługi komputera. Ponadto, może także posłużyć jako wzorcowy dokument dla opracowania własnej rozszerzonej instrukcji  BHP.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt nasz inspektor BHP pomoże w wyborze odpowiedniej instrukcji bhp, tak, by spełniała swoją rolę i zawierała wszelkie istotne elementy.

 

UWAGA – wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł. Polecamy Państwu profesjonalne instrukcje BHP, opracowane zgodnie z najnowszymi przepisami przez inspektorów bhp, ppoż.

Instrukcja BHP przy obsłudze komputera  dostępna jest w naszym sklepie w dwóch wersjach:

    • Planszowej – zalaminowanej, do powieszenia w zakładzie pracy wraz z podpisem i pieczątką inspektora ds. bhp odpowiedzialnego za opracowanie treści instrukcji.

 

  • Elektronicznej – jest to wersja dostępna natychmiast w formie pliku PDF, który mogą Państwo wielokrotnie drukować, zgodnie ze swoimi potrzebami. Wysyłana jest na wskazany adres e-mail i gotowa bezpośrednio do wydruku w nieograniczonej ilości.

Informacje dodatkowe

Wersja:

Elektroniczna- plik, Laminowana – dokument

Nasze przesyłki wysyłamy przez WysylajTaniej.pl