Instrukcja BHP ogólna

5.0012.00

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 2374 k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie powinno być przechowywane w jego aktach osobowych.

Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł.

Polecamy Państwu profesjonalne instrukcje BHP, opracowane zgodnie z najnowszymi przepisami przez specjalistów bhp, ppoż.

SKU: Brak danych Kategoria: Tagi: ,

Opis

Instrukcja BHP przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi.

Instrukcja BHP ogólna. opracowana została przez  Specjalistę ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w naszym zakładzie. Kupując powyższą instrukcję jesteście Państwo pewni, że spełnia ona obowiązujące prawo oraz zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy. Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki na pewno spełni Państwa oczekiwania oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Instrukcja BHP ogólna.

instrukcje-manual-safety-bhpstanowi jeden z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i zawiera podstawowe informacje z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodna jest z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Należy pamiętać, że ogólne przepisy bhp regulują zawartość instrukcji bhp, która powinna określać: czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po zakończeniu pracy, czynności zakazane, warunki dopuszczenia pracownika do pracy oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcja BHP ogólna.
dostępna jest w naszym sklepie w dwóch wersjach:

  • Planszowej – zalaminowanej, do powieszenia w zakładzie pracy wraz z podpisem i pieczątką inspektora ds. bhp odpowiedzialnego za opracowanie treści instrukcji.
  • Elektronicznej – którą otrzymasz na adres email z możliwością drukowania dowolną ilość razy.

Informacje dodatkowe

Wersja:

Elektroniczna- plik, Laminowana – dokument

Nasze przesyłki wysyłamy przez WysylajTaniej.pl