Promocja!

Aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego – koronawirus – SARS-CoV-2 COVID19

34.0039.00

Protokół aktualizujący Ocenę Ryzyka Zawodowego o zagrożenie koronawirusem – SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Gotowa dokumetacja oparta o standardy WHO oraz wytyczne GIS i Ministerstwa Zdrowia. Dokument aktualizujący karty oceny ryzyka zawodowego uwzględnia zagrożenia pandemii / epidemii (m.in. COVID-19/ koronawirus / SARS-CoV-2 )  metodą Risk Score jest gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Opis

Protokół aktualizujący Ocenę Ryzyka Zawodowego o zagrożenie koronawirusem – SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

Oferujemy Państwu pełną dokumentację aktualizacji ryzyka zawodowego. Aktualizacja Oceny Ryzyka Zawodowego przeprowadzona metodą RISK SCORE która została stworzona przez Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz amerykańską  normą Risk Score.

Aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego uwzględniająca zagrożenia pandemii / epidemii (m.in. COVID-19/ koronawirus / SARS-CoV-2 )

Pandemia wymusza aktualizację oceny ryzyka zawodowego. Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawdzi, jak firmy wypełniają ten obowiązek. Analizą w związku z SARS-CoV-2 należy objąć stanowiska osób, które w pracy stykają się z innymi ludźmi. Niekiedy więc weryfikacji trzeba poddać większość stanowisk, można ją również przeprowadzać grupowo, gdyż większość pracowników narażona jest na zarażanie w podobnym stopniu. Do końca tego roku PIP przeprowadzi kilkadziesiąt tysięcy kontroli w firmach. Podczas każdej z nich inspektorzy pracy mają sprawdzić m.in., czy firmy wyposażyły zatrudnionych w środki ochronne i czy oceniły ryzyko zawodowe związane z możliwością zakażenia się koronawirusem.

W dokumentacji znajdą Państwo również specjalnie przygotowaną listę zgodną z wytycznymi zawartymi w ministerialnym rozporządzeniu, dzięki czemu wystarczy by pracownicy złożyli swoje podpisy oraz oświadczenia o zapoznaniu się z aktualizacją oceny ryzyka zawodowego.

DODATKOWA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZARAŻENIA PRACOWNIKA KORONAWIRUSEM

Dodatkowo do każdego protokołu aktualizującego ryzyko zawodowe o zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa ( SARS CoV-2 / Covid-19) dołączamy opracowaną Instrukcję postępowania na wypadek zarażenia pracownika koronawirusem, dzięki czemu jeśli Twój zakład znajdzie się w takiej sytuacji wystarczy zrealizować wytyczne zawarte w dokumencie.

Co zawiera dokumentacja aktualizacji oceny ryzyka zawodowego:

 • protokół z opisem zagrożęnia
 • opisane zagrożenie biologiczne, jak również zakażenia wirusowe w stanach pandemii (m. in. SARS-Cov-2 / COVID-19 / koronawirus)
 • występujące zagrożenia psychofizyczne.
 • zagrożenia czynnikami chemicznymi.
 • oddziaływanie na człowieka oraz potencjalne skutki oddziaływania zagrożenia.
 • zalecane działania profilaktyczne rekomendowane przez GIS
 • dokumenty odniesienia i źródła informacji.
 • zagrożenie wirusologiczne na stanowisku pracy oraz źródła i droga przenoszenia.
 • prawdopodobieństwo wystąpienia urazu, ciężkość następstw, oszacowanie ryzyka.
 • dodatkowe działania które należy podjąć w celu zmniejszenia ryzyka zarówno organizacyjne jak i techniczne
 • oszacowanie ryzyka po zastosowaniu dodatkowych działań.
 • określenie poziomu ryzyka zawodowego na analizowanym stanowisku
 • INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA U PRACOWNIKA ZARAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 BĄDŹ ZACHOROWANIA NA COVID-19
Aktualizację oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa / COVID-19 / SARS-CoV-2 metodą Risk Score oferujemy Państwu w dwóch wersjach:
 • WERSJA ELEKTRONICZNA AKTUALIZACJI OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
  (domyślna) – wysyłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu w postaci pliku .DOCX/.DOC / .PDF –
  Zakupując niniejszą dokumentację oceny ryzyka zawodowego w wersji elektronicznej masz możliwość wielokrotnego wydruku tej dokumentacji oraz, w razie potrzeby, edycji.

  • Dokumentację otrzymasz na adres email nie ponosząc kosztów przesyłki.
  • Będziesz miał możliwość drukowania dokumentacji dowolną ilość razy.
  • Będziesz miał możliwość edytowania dokumentacji oraz dostosowania jej do własnych potrzeb.
 • WERSJA DRUKOWANA AKTUALIZACJI OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO– wysyłana na adres wskazany w zamówieniu za pomocą kuriera, oprawiona forma dokumentacji papierowej w formacie A4 . Jest opieczętowana i podpisana przez specjalistę / inspektora który ją opracował.

 

koronawirus-covid-sars-cov-nowe-ryzyko-zawodowe-aktualizacja

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego – KORONAWIRUS / COVID-19 Nowe zagrożenie na stanowiskach pracy.

Zagrożenia biologiczne to pierwsza rzecz, jaka nam się nasuwa gdy myślimy o covid-19. Jednakże pozostają również zagrożenia związane z substancjami niebezpiecznymi, w tym chemicznymi. Osoby, które kiedyś nie odpowiadały bezpośrednio za czystość miejsca pracy (np. kasjerzy), teraz muszą dezynfekować swoje stanowiska przy wykorzystaniu środków chemicznych. W związku z tym muszą zostać poinformowani o zagrożeniach związanych z używaniem tych środków, a także przejść instruktaż dotyczący poprawnego zakładania, wykorzystania i utylizacji środków ochrony indywidualnej.
Nie wolno również zapominać o stanie psychofizycznym naszych pracowników, którzy w związku z covid-19 mogą odczuwać lęk czy stres. Negatywne emocje i napięcia mogą być związane z obawą przed wirusem, obawą o dobrostan i zdrowie swojej rodziny, a także związane z niepewnością dotyczącą przyszłości. Wiele osób sygnalizuje również, że praca z domu źle wpływa na ich relacje rodzinne, a także wydajność w pracy. Nie każdy potrafi pracować w środowisku domowym, a także niektórzy mają zaburzoną równowagę pomiędzy pracą z życiem prywatnym (tzw. work-life balance).
Dzięki naszej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego analizowanej w oparciu o metodę Risk Score masz pewność, że osoba przeprowadzająca kontrolę (inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego) bez problemu odnajdzie się w treści dokumentacji. Ponieważ metoda Risk Score jest jedną z najpopularniejszych w metod szacowania ryzyka zawodowego w naszym kraju a na pewno jednym z najdokładniejszych sposobów analizowania oceny ryzyka zawodowego dlatego z powodzeniem można bazować na tym opracowaniu. Niewątpliwie Risk Score jest bardzo lubianą metodą przez kontrolujące organy np. takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

Dlaczego warto wybrać naszą dokumentację oceny ryzyka zawodowego ?

Bogata wiedza oraz interdyscyplinarne doświadczenie naszych ekspertów pozwoliło przygotować dla Państwa profesjonalną dokumentację bhp , która dzięki swej przystępnej formie, umożliwi każdemu pracownikowi w łatwy sposób zapoznanie się z informacjami, dotyczącymi bezpiecznego sposobu wykonywania czynności zawodowych i ograniczy ryzyko zawodowe występujące w środowisku pracy. Przygotowana dokumentacja aktualizacji oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia wynikające z pandemii koronawirusa / SARS-CoV-2 / COVID19 zawiera wszystkie niezbędne i wymagane prawem oraz normą elementy co potwierdzają podczas kontroli inspektorzy zarówno Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak również Państwowej Inspekcji Pracy.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego to dokument wymagany od pracodawców przepisami prawa pracy. Jest on wykonywany aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników oraz zminimalizować możliwość wystąpienia zagrożeń na stanowiskach pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia w zakładzie pracy oceny ryzyka zawodowego. Risk score – to  metoda oceny ryzyka zawodowego i sposób aktualizacji przy nowych zagrożeniach  w miejscu pracy z jakościowym szacunkiem. Powstała w 1971 roku gdy William Fine, zarządzający Departamentem Bezpieczeństwa w Naval Ordnance Laboratory w mieście Silver Spring w stanie Maryland, USA stworzył pierwowzór i wskazał użyteczne aspekty zastosowania, a następnie opublikował opracowanie,w którym zajął stanowisko w kwestii problemu matematycznego szacunku kontroli zagrożeń . Kinney wraz ze swoimi współpracownikami, w oparciu o wzory i dane Fine’a, zaproponował użycie nomogramów do oszacowania ryzyka zawodowego i ekonomiczności wprowadzania środków do minimalizacji ryzyka. W literaturze angielskojęzycznej metoda oceny Ryzyka Zawodowego Risk Score jest także nazywana ‘William-Fine method’ albo ‘Fine & Kinney method’.

Informacje dodatkowe

Wybierz wersję:

Elektroniczna – plik, Papierowa, oprawiona

Nasze przesyłki wysyłamy przez WysylajTaniej.pl