Polityka prywatności

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym www.ryzykazawodowe.pl jest firma PROTECTA M. Hirsz z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Pułaskiego 21 lok. 2, NIP 529 162 69 35, REGON 14287365,  zwanej w dalszej części PROTECTA.

PROTECTA deklaruje, że podjęto stosowne kroki aby dane osobowe zawarte w zamówieniach przechowywane były i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), dane osobowe klientów sklepu internetowego www.ryzykazawodowe.pl, dowody księgowe oraz inne dokumenty nie mogą zostać usunięte przed upływem pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym nastąpiła transakcja w sklepie internetowym www.ryzykazawodowe.pl.

Podanie adresu email klienta podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.ryzykazawodowe.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o realizacji zamówienia.

 

§ 2
PRZECHOWYWANIE DANYCH
  1. Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery ze sklepu internetowego www.ryzykazawodowe.pl wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).
  2. Dane osobowe Klientów sklepu www.ryzykazawodowe.pl nie są w żaden sposób udostępniane innym podmiotom niezwiązanym z PROTECTA.
  3. Zebrane informacje mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą, które mogą kierować się innymi przepisami odnośnie danych osobowych, niż w kraju, którego jesteś mieszkańcem.