Ocena Ryzyka Zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – darmowy ebook.

Ocena ryzyka zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – pobierz darmowego ebooka.

Specjalnie dla Państwa przedstawiamy doskonałą publikację Państwowej Inspekcji Pracy w jaki sposób przeprowadzić prawidłowo ocenę ryzyka zawodowego. Periodyk pomoże również z sposobem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Ulotka informacyjna PIP jest nieodpłatna w formacie pdf i możliwe jest jej pobranie z naszej strony. Poniżej znajduje się link – łącze do bezpośredniego pobrania materiałów na temat oceny ryzyka zawodowego w małych przedsiębiorstwach.

Darmowy e-book pt. “Ocena ryzyka zawodowego w małego przedsiębiorstwach” pomoże Państwu w sposób właściwy zidentyfikować zagrożenia występujące w zakładzie pracy, właściwie je opisać i udokumentować oraz podjąć działania prewencyjne w celu zmniejszenia zagrożenia wystąpienia wypadku w pracy.  Zachęcamy do pobrania zapoznania się i podjęcia próby samodzielnego przygotowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego:

Ocena Ryzyka Zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – tu kliknij i pobierz darmowy ebook.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Ocenę ryzyka zawodowego można rozumieć jako dokładne sprawdzenie i ocenę, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom. Dzięki niej można zweryfikować czy zastosowano wystarczające środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co należy jeszcze zrobić, aby do tego doprowadzić.

Równocześnie zachęcamy dla tych którzy nie chcą wykonywać oceny ryzyka zawodowego we własnym zakresie do skorzystania z naszej pomocy w analizie i wykonaniu właściwej dokumentacji. Możemy również zaproponować Państwu skorzystanie z gotowych szablonów – wzorów kart oceny ryzyka zawodowego do zakupienia w naszym sklepie internetowym.