METODA OCENY RYZYKA PRZY POMOCY WSKAŹNIKA RYZYKA – RISC SCORE

METODA OCENY RYZYKA PRZY POMOCY WSKAŹNIKA RYZYKA – RISC SCORE

Zgodnie z tą metodą poziom ryzyka określa się jako iloczyn trzech parametrów:

S – możliwych skutków (następstw) zagrożenia
E – ekspozycji (narażenia) na zagrożenie
P – prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia

Parametry te szacuje się następująco:

tabela06metody

tabela07metody

Po określeniu wskaźnika ryzyka (jako iloczynu oszacowanych parametrów S, E i P) można przystąpić do wartościowania ryzyka (zawsze dla konkretnego zagrożenia na stanowisku pracy) według poniższej tabelki:

tabela08metody
PRZYKŁAD

Stanowisko pracy: murarz-tynkarz, dla zagrożenia upadkiem na niższy poziom (np. podczas prac na rusztowaniach lub podnośniakch):

możliwe skutki zagrożenia S = 15 (bardzo duże, jedna ofiara śmiertelna)
ekspozycja (narażenie) na zagrożenie E = 6 (częsta – codzienna)
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia P = 0,5 (zdarzenie sporadycznie możliwe, na budowie przestrzega się przepisów)

Oznacza to ryzyko na poziomie 45 (15 x 6 x 0,5), czyli małe, przy czym potrzebne jest kontrolowanie tego zagrożenia.