Instrukcja Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Instrukcja Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Instrukcja Pierwszej Pomocy Przedmedycznej opracowane zostały zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) przez specjalistów ds. ratownictwa medycznego.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinna być wywieszona instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykazy wyznaczonych pracowników.

Ponadto punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Wyposażenie stanowisk w instrukcje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podlega kontroli PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ich brak może skutkować karą pieniężną.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9