Instrukcja PPOŻ

Stanowi obowiązkowy element bezpieczeństwa przeciwpożarowego w każdym zakładzie pracy. Instrukcja przeciwpożarowa powinna znajdować się w pobliżu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego w łatwy sposób dostępne dla pracowników podczas pożaru.
Stanowi zbiór ściśle określonych zasad postępowania, aby zapobiec powstaniu pożaru. Obowiązujące w naszym kraju przepisy przeciwpożarowe nie określają dokładnie jakie zapisy powinna zawierać instrukcja ppoż. Na przestrzeni lat przyjęto, że instrukcja ppoż. zawiera przede wszystkim czynności zabronione pracownikom oraz postępowanie w przypadku powstania pożaru.

Wyświetlanie jednego wyniku