Instrukcje przeciwpożarowe

Oferujemy instrukcje przeciwpożarowe do WSZYSTKICH OBIEKTÓW

Nasz sklep posiada instrukcje przeciwpożarowe w dziesiątkach tytułów.  Jeżeli u nas nie znajdziesz interesującej Cię instrukcji ppoż, to oznacza że nigdzie indziej jej nie znajdziesz. Nasza firma zajmuje się również opracowywaniem instrukcji ppoż. na specjalne zamówienie klientów. ZAPRASZAMY.

Oferowane instrukcje przeciwpożarowe sprzedajemy w wersji planszowej – gotowej do powieszenia oraz w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku dowolną ilość razy.

Sprzedawane instrukcje ppoż. to:
– wersje elektroniczne w pliku .pdf z możliwością dowolnego drukowania,
– wersje planszowe gotowe do powieszenia z czterema lepcami w każdym rogu,
– dokumenty opracowane przez Specjalistę Ochrony Przeciwpożarowej,
– opracowania, które wielokrotnie przechodziły kontrolę Państwowej Straży Pożarnej,
– dowolne tytuły dostępne “od ręki”.

Co to są Instrukcje przeciwpożarowe?

Instrukcje ppoż. zwane również jako instrukcje przeciwpożarowe są to dokumenty, najczęściej jednostronicowe, określające ogólne zasady przeciwdziałania pożarom oraz zasady postępowania w przypadku powstania pożaru. Polskie prawo określa jednoznacznie, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Oznacza to, że instrukcje ppoż. generalnie powinny znajdować się w każdym zakładzie pracy czy miejscu publicznym. Analizując obowiązujące prawo, brak jest obecnie przepisów w jednoznaczny sposób określających zawartość merytoryczną instrukcji przeciwpożarowej.
W naszym sklepie oferowane instrukcje przeciwpożarowe zawierają następujące elementy:

  1. Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  2. Zasady użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego.
  3. Postępowanie w przypadku powstania pożaru.
  4. Wykaz telefonów alarmowych.
  5. Uwagi końcowe.

W jakim kolorze powinny być instrukcje ppoż?

Obowiązujące przepisy nie precyzują w jakim kolorze należy wykonać instrukcje ppoż. Oznacza to, że mogą być one wykonane w kolorze dowolnym (czarnym, zielonym, żółtym, czerwonym, fioletowym, itd.). Dlaczego więc większość instrukcji ppoż. wykonane są w kolorze czerwonym? Na polskim rynku przyjęło się, że producenci wykonują instrukcje przeciwpożarowe właśnie w tym kolorze. Innym z powodów produkcji czerwonych instrukcji przeciwpożarowych jest to, iż dominującym kolorem straży pożarnych czy innego sprzętu przeciwpożarowego jest właśnie czerwony. Dodatkowo znaki ochrony przeciwpożarowej określone w polskich normach również są czerwone.

Czy instrukcje ppoż powinny być wywieszone?

Oczywiście że tak, mimo że przepisy przeciwpożarowe tego nie precyzują. W przypadku powstania pożaru, pracownicy czy gości zakładu powinni mieć szybki i bezpośredni dostęp do instrukcji przeciwpożarowych. Takie zapewnienie można uzyskać tylko poprzez powieszenie instrukcji w miejscu łatwodostępnym np. przy gaśnicy.

Dowiedz się więcej:

  1. Zlecenie opracowania instrukcji ppoż. można złożyć instrukcje ppoż
  2. Gotowe instrukcje ppoż. do kupienia i pobrania .pdf

Więcej obszernych informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w tym instrukcji bhp można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: www.bhp-szkolenia.info