aktualizacja oceny ryzyka zawodowego koronawirus covid sars

Instrukcja BHP w celu zminimalizowania narażenia na zakażenie wirusem SARS CoV-2 i zachorowania na COVID-19

Światowa pandemia to dla pracodawców i służb BHP nowe wyzwanie. Szczególne działania w walce z pandemią koronawirusa wymagane są nie tylko od kierowników instytucji publicznych, lecz również od prywatnych przedsiębiorców. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo jest zmuszone aby utrzymać ciągłość pracy i jej charakter nie pozwala na prace zdalną na pracodawce spadają dodatkowe obowiązki. Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom przed nowym zagrożeniem, jakim jest koronawirus SARS-CoV-2 i zachorowanie na COVID-19?
Przygotowaliśmy dla Państwa INSTRUKCJĘ BHP oraz niezbędne zalecenia jak należy przygotować firmę na zagrożenie wynikające z powstających nowych ognisk choroby.

Przygotowanie instrukcji BHP podstawowy obowiązek pracodawcy

Na podstawie kodeksu pracy jak czytamy w  art. 2374 § 2, jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp na stanowiskach pracy. Zgodnie z tą podstawą prawną pracodawca powinien przekazać pracownikom niezbędną wiedzę w zakresie ochrony przed zagrożeniami. Obowiązek taki powstaje bez względu na to, czy pracownicy zatrudnieni są na terenie przedsiębiorstwa, czy zostali oddelegowani do pracy zdalnej w miejscu zamieszkania. W sytuacji pandemii należy jednak zaprzestać prowadzenia szkoleń czy wydawania instrukcji w tradycyjnej formie, np. w większych grupach w salach konferencyjnych. Pracodawcy mogą i powinni instruować swoich pracowników poprzez:

  • organizowanie szkoleń on-line,
  • wdrożenie formy samokształcenia w formie e-learningu,
  • przesyłania instrukcji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • udostępnianie plakatów informacyjnych w ogólnodostępnych miejscach.

Dlatego przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa nieodpłatną INSTRUKCJĘ BHP w wersji cyfrowej do pobrania poniżej:

Instrukcja BHP przeciwdziałania koronawirusowi SARS-COV2- COVID19

INSTRUKCJA BHP ZASADY POSTĘPOWANIA ORAZ WYTYCZNE BHP – kary za brak opracowania

Przygotowaliśmy również dla Państwa instrukcję BHP – wytyczne oraz zasady BHP postępowania pracodawców w sytuacji pandemii. Jest to dokument który można wdrożyć w każdym zakładzie pracy nie narażając się na negatywne konsekwencje opisane poniżej. Pobierz dokument elektroniczny.

Pobierz zalecenia BHP dla pracodawców w związku z epidemią koronawirusa

Artykuł 207 § 2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien podejmować określone działania zmierzające do ochrony pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.Zgodnie mianowicie z art. 165 § 1 pkt 1 k.k., sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie szerzenia się choroby zakaźnej zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Odpowiedzialność karną można przypisać także za działanie nieumyślne, co jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli następstwem jest śmierci człowieka, kara ta jest odpowiednio obostrzana. W przypadku działania umyślnego wynieść można nawet 12 lat pobawienia wolności, w przypadku działania nieumyślnego – 8 lat. W przypadku zatem zaniechania podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa przez osoby zarządzające jednostką organizacyjną w związku z uzasadnionym podejrzeniem transmisji koronawirusa i przyczynienie się w ten sposób do rozprzestrzenienia się choroby COVID-19, managerowie mogą także ponosić odpowiedzialność z art. 165 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 2 k.k. W zakresie, w jakim mamy tu jednak do czynienia z odpowiedzialnością karną za zaniechanie podjęcia określonych działań w celu zapobieżenia niezbepiczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób (zgodnie z poglądami doktryny – przynajmniej 6), odpowiedzialność ta aktualizować się będzie wyłącznie w przypadku narażenia życia lub zdrowia wielu pracowników. O prawnym, szczególnym obowiązku zapobiegnięcia skutkowi, warunkującemu odpowiedzialność karną za przestępstwo skutkowe popełnione poprzez zaniechanie, mówić bowiem można tylko w relacji pracodawca – pracownik. Managerowie nie są w szczególności odpowiedzialni za bezpieczeństwo osób bezprawnie przebywających na terenie zakładu pracy.