BHP w biurze – komfort w biura coraz ważniejszy

BHP w biurze – komfort w biura coraz ważniejszy

Według badań Instytutu Saratoga odejście specjalisty i zatrudnienie na jego miejsce nowego pracownika kosztuje tyle, co roczne wynagrodzenie nowicjusza. Dlatego pracodawcy prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnych ofert nie tylko w zakresie płacowym, ale i socjalnym....

Prawo pracy a ocena ryzyka zawodowego

Konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego przewiduje prawo pracy. Ocena Ryzyka Zawodowego w tej kwestii zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami Kodeksu Pracy czytamy w art. 226 pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną...