Akty prawne

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR POBIERZ
Wykaz podstawowych aktów prawnych - obowiązujących na dzień 1 grudnia 2011 r..pdf Wykaz podstawowych aktów prawnych – obowiązujących na dzień 1 grudnia 2011 r..pdf 15-05-27 14:34 56.37KB pobierzplik: Wykaz podstawowych aktów prawnych – obowiązujących na dzień 1 grudnia 2011 r..pdf
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.pdf Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.pdf 15-05-27 14:35 458.9KB pobierzplik: Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.pdf
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.pdf Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.pdf 15-05-27 14:36 190.15KB pobierzplik: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.pdf
Kodeks pracy.pdf Kodeks pracy.pdf 15-05-27 14:36 695.66KB pobierzplik: Kodeks pracy.pdf
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.pdf Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.pdf 15-05-27 14:37 288.26KB pobierzplik: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.pdf
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.pdf Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.pdf 15-05-27 14:37 213.98KB pobierzplik: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.pdf
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf 15-05-27 14:38 406.47KB pobierzplik: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf
Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.pdf Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.pdf 15-05-27 14:38 180.17KB pobierzplik: Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.pdf
Rozporządzenie MSW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.pdf Rozporządzenie MSW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.pdf 15-05-27 14:38 677.95KB pobierzplik: Rozporządzenie MSW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.pdf
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf 15-05-27 14:41 245.56KB pobierzplik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.pdf 15-05-27 14:41 98.27KB pobierzplik: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf 15-05-27 14:42 96.51KB pobierzplik: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf
Rozporządzenie MSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.pdf Rozporządzenie MSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.pdf 15-05-27 14:42 1.14MB pobierzplik: Rozporządzenie MSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.pdf
Rozporządzenie MSWiA w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu.pdf Rozporządzenie MSWiA w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu.pdf 15-05-27 14:45 98.91KB pobierzplik: Rozporządzenie MSWiA w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu.pdf
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.pdf Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.pdf 15-07-14 11:50 97.95KB pobierzplik: Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.pdf