Akty prawne

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
NAZWA PLIKUDATA PUBLIKACJIROZMIARPOBIERZ
Wykaz podstawowych aktów prawnych - obowiązujących na dzień 1 grudnia 2011 r..pdfWykaz podstawowych aktów prawnych – obowiązujących na dzień 1 grudnia 2011 r..pdf15-05-27 14:3456.37KBpobierzplik: Wykaz podstawowych aktów prawnych – obowiązujących na dzień 1 grudnia 2011 r..pdf
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.pdfUstawa o Państwowej Straży Pożarnej.pdf15-05-27 14:35458.9KBpobierzplik: Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.pdf
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.pdfUstawa o ochronie przeciwpożarowej.pdf15-05-27 14:36190.15KBpobierzplik: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.pdf
Kodeks pracy.pdfKodeks pracy.pdf15-05-27 14:36695.66KBpobierzplik: Kodeks pracy.pdf
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.pdfUstawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.pdf15-05-27 14:37288.26KBpobierzplik: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.pdf
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.pdfUstawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.pdf15-05-27 14:37213.98KBpobierzplik: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.pdf
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.pdfRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf15-05-27 14:38406.47KBpobierzplik: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf
Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.pdfRozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.pdf15-05-27 14:38180.17KBpobierzplik: Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.pdf
Rozporządzenie MSW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.pdfRozporządzenie MSW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.pdf15-05-27 14:38677.95KBpobierzplik: Rozporządzenie MSW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu.pdf
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdfRozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf15-05-27 14:41245.56KBpobierzplik: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.pdfRozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.pdf15-05-27 14:4198.27KBpobierzplik: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.pdfRozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf15-05-27 14:4296.51KBpobierzplik: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf
Rozporządzenie MSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.pdfRozporządzenie MSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.pdf15-05-27 14:421.14MBpobierzplik: Rozporządzenie MSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.pdf
Rozporządzenie MSWiA w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu.pdfRozporządzenie MSWiA w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu.pdf15-05-27 14:4598.91KBpobierzplik: Rozporządzenie MSWiA w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu.pdf
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.pdfDecyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.pdf15-07-14 11:5097.95KBpobierzplik: Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.pdf