Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wymaga przygotowań obejmujących: a) zapewnienie niezbędnych zasobów, b) wyznaczenie niezbędnych osób, c) określenie potrzeb szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego, d) zapewnienie...
Zagrożenia zawodowe

Zagrożenia zawodowe

Zagrożenia zawodowe Czym są zagrożenia zawodowe w zakładach pracy. Dziś wpis o zagrożeniach, który (mam nadzieję) będzie pomocny przy prawidłowej identyfikacji zagrożeń i opracowaniu poprawnej oceny ryzyka zawodowego oraz umożliwi odpowiedź na bardzo ciekawe pytanie...
Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcje przeciwpożarowe Oferujemy instrukcje przeciwpożarowe do WSZYSTKICH OBIEKTÓW Nasz sklep posiada instrukcje przeciwpożarowe w dziesiątkach tytułów.  Jeżeli u nas nie znajdziesz interesującej Cię instrukcji ppoż, to oznacza że nigdzie indziej jej nie...
Instrukcja bhp

Instrukcja bhp

Instrukcja bhp stanowi obowiązkowy element bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualną instrukcję bhp jak również instrukcję stanowiskową bhp. Wynika z tego, iż również...

Prawo pracy a ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami Kodeksu Pracy czytamy w art. 226 pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; 2) informuje pracowników o ryzyku...
Brak oceny ryzyka zawodowego w firmie

Brak oceny ryzyka zawodowego w firmie

Brak oceny ryzyka zawodowego – czy posiadanie dokumentu jest obowiązkiem? Każdy pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe oraz...