Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wymaga przygotowań obejmujących: a) zapewnienie niezbędnych zasobów, b) wyznaczenie niezbędnych osób, c) określenie potrzeb szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego, d) zapewnienie...