Brak oceny ryzyka zawodowego w firmie

Brak oceny ryzyka zawodowego w firmie

Brak oceny ryzyka zawodowego – czy posiadanie dokumentu jest obowiązkiem? Każdy pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe oraz...