OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - WZOROWE DOKUMENTY

Ocena ryzyka zawodowego to kluczowa kategoria naszego sklepu. Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta oceny ryzyka zawodowego. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy

WZORY DOKUMENTÓW UMÓW I PISM

 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
DOKUMENTACJE WYKONUJEMY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI METODAMI:

Metoda Risk Score została opracowana w USA. Jest to metoda spełniająca wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Nie jest to metoda najprostsza, wymaga posługiwania się czterema tabelkami, ale z kolei jej zaletą jest łatwość interpretacji i ograniczenie subiektywizmu przy szacowaniu ryzyka. Metoda Risk Score jest metodą stosowaną w Polsce stosunkowo często.

W metodzie Risk Score każdemu parametrowi jest przypisywana pewna wartość na podstawie opracowanych tabelek. Otrzymane w ten sposób trzy wartości (skutki, ekspozycja, prawdopodobieństwo) należy pomnożyć przez siebie i w ten sposób otrzymuje się „punktowe” oszacowanie ryzyka, zgodnie ze wzorem poniżej:

R = S x E x P

gdzie parametrami wartość ryzyka  R są:

–  możliwe skutki zdarzenia, straty spowodowane przez zdarzenia.
–  ekspozycja na zagrożenie.
–  prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.
PAMIĘTAJ , że proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego należy udokumentować. Dlatego, dostępne w naszym sklepie karty oceny ryzyka zawodowego opracowane według metody Risk Score , spełniają wszelkie wymagania PIP. Należy również pamiętać, że przepisy nie określają formy ani wymagań co do tej dokumentacji (nie podają wzorów formularzy, zawiadomień dla pracowników itp.).

Karty oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Karty oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

ocena-ryzyka-zawodowego-pn-n-18001-risk-assessmentSzacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego wg PN-N-18002. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Karty oceny ryzyka zawodowego metodą PHA to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego metodą PHA. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego metodą PHA jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą PHA są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Karty oceny ryzyka zawodowego metodą JSA to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego metodą JSA. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego metodą JSA jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą JSA są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

E-LEARNING BHP i PPOŻ

SZKOLENIE ON-LINE
Chcesz sprawnie i bez kolizji z innymi obowiązkami w firmie wykonać szkolenia BHP i PPOŻ.

****

PROPONUJEMY SZKOLENIA BHP PRZEZ INTERNET

****

Sprawdź naszą ofertę najlepszych i najtańszych szkoleń BHP na rynku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY:

PIP skontroluję ochronę pracowników przed Covid-19

PIP skontroluję ochronę pracowników przed Covid-19

Kontrola ochrony przed COVID-19 ważnym elementem programu działania PIP w 2022r.

W dniu 07.12.2021r. Rada Ochrony Pracy podczas zdalnego spotkania w formie wideokonferencji,  zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na rok 2022 oraz lata 2022-2024., trafił on również do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych bezpieczeństwem pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała, iż  w związku z utrzymującym się stanem epidemii Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzać stosowanie się pracodawców do przepisów mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, a także realizację obowiązku przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych.

czytaj dalej…

BHP w biurze – komfort w biura coraz ważniejszy

BHP w biurze – komfort w biura coraz ważniejszy

Według badań Instytutu Saratoga odejście specjalisty i zatrudnienie na jego miejsce nowego pracownika kosztuje tyle, co roczne wynagrodzenie nowicjusza. Dlatego pracodawcy prześcigają się w tworzeniu atrakcyjnych ofert nie tylko w zakresie płacowym, ale i socjalnym. Zdaniem 87% menedżerów, nowoczesna i przyjazna przestrzeń biurowa jest istotnym elementem w procesie rekrutacji, a komfortowe miejsce pracy sprzyja produktywności . Jak zatem wygląda przedsiębiorstwo przyciągające najlepszych?

czytaj dalej…

Instrukcja BHP – narażenie na zakażenie wirusem COVID-19

Instrukcja BHP – narażenie na zakażenie wirusem COVID-19

aktualizacja oceny ryzyka zawodowego koronawirus covid sars

Instrukcja BHP w celu zminimalizowania narażenia na zakażenie wirusem SARS CoV-2 i zachorowania na COVID-19

Światowa pandemia to dla pracodawców i służb BHP nowe wyzwanie. Szczególne działania w walce z pandemią koronawirusa wymagane są nie tylko od kierowników instytucji publicznych, lecz również od prywatnych przedsiębiorców. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo jest zmuszone aby utrzymać ciągłość pracy i jej charakter nie pozwala na prace zdalną na pracodawce spadają dodatkowe obowiązki. Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom przed nowym zagrożeniem, jakim jest koronawirus SARS-CoV-2 i zachorowanie na COVID-19?
Przygotowaliśmy dla Państwa INSTRUKCJĘ BHP oraz niezbędne zalecenia jak należy przygotować firmę na zagrożenie wynikające z powstających nowych ognisk choroby.
czytaj dalej…

Ocena Ryzyka Zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – ebook

Ocena Ryzyka Zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – ebook

Ocena Ryzyka Zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – darmowy ebook.

Ocena ryzyka zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – pobierz darmowego ebooka.

Specjalnie dla Państwa przedstawiamy doskonałą publikację Państwowej Inspekcji Pracy w jaki sposób przeprowadzić prawidłowo ocenę ryzyka zawodowego. Periodyk pomoże również z sposobem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Ulotka informacyjna PIP jest nieodpłatna w formacie pdf i możliwe jest jej pobranie z naszej strony. Poniżej znajduje się link – łącze do bezpośredniego pobrania materiałów na temat oceny ryzyka zawodowego w małych przedsiębiorstwach.

czytaj dalej…

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka zawodowego

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka zawodowego

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka zawodowego

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wymaga przygotowań obejmujących:
a) zapewnienie niezbędnych zasobów,
b) wyznaczenie niezbędnych osób,
c) określenie potrzeb szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego,
d) zapewnienie udziału pracowników w ocenie ryzyka zawodowego,
e) zapewnienie dostępu do potrzebnych informacji osobom oceniającym ryzyko zawodowe,
f) sporządzenie wykazu stanowisk oraz wykonanie ich analizy,
g) określenie sposobu informowania o ryzyku zawodowym.

czytaj dalej…

Zagrożenia zawodowe

Zagrożenia zawodowe

Zagrożenia zawodowe

Czym są zagrożenia zawodowe w zakładach pracy. Dziś wpis o zagrożeniach, który (mam nadzieję) będzie pomocny przy prawidłowej identyfikacji zagrożeń i opracowaniu poprawnej oceny ryzyka zawodowego oraz umożliwi odpowiedź na bardzo ciekawe pytanie postawione przez jednego z czytelników bloga.

czytaj dalej…