OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - WZOROWE DOKUMENTY

Ocena ryzyka zawodowego to kluczowa kategoria naszego sklepu. Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta oceny ryzyka zawodowego. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się