OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - WZOROWE DOKUMENTY

Ocena ryzyka zawodowego to kluczowa kategoria naszego sklepu. Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta oceny ryzyka zawodowego. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
DOKUMENTACJE WYKONUJEMY ZGODNIE Z PONIŻSZYMI METODAMI:

Metoda Risk Score została opracowana w USA. Jest to metoda spełniająca wymagania wszystkich standardów międzynarodowych. Nie jest to metoda najprostsza, wymaga posługiwania się czterema tabelkami, ale z kolei jej zaletą jest łatwość interpretacji i ograniczenie subiektywizmu przy szacowaniu ryzyka. Metoda Risk Score jest metodą stosowaną w Polsce stosunkowo często.

W metodzie Risk Score każdemu parametrowi jest przypisywana pewna wartość na podstawie opracowanych tabelek. Otrzymane w ten sposób trzy wartości (skutki, ekspozycja, prawdopodobieństwo) należy pomnożyć przez siebie i w ten sposób otrzymuje się „punktowe” oszacowanie ryzyka, zgodnie ze wzorem poniżej:

R = S x E x P

gdzie parametrami wartość ryzyka  R są:

–  możliwe skutki zdarzenia, straty spowodowane przez zdarzenia.
–  ekspozycja na zagrożenie.
–  prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.
PAMIĘTAJ , że proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego należy udokumentować. Dlatego, dostępne w naszym sklepie karty oceny ryzyka zawodowego opracowane według metody Risk Score , spełniają wszelkie wymagania PIP. Należy również pamiętać, że przepisy nie określają formy ani wymagań co do tej dokumentacji (nie podają wzorów formularzy, zawiadomień dla pracowników itp.).

Karty oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą pięciu kroków są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Karty oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

ocena-ryzyka-zawodowego-pn-n-18001-risk-assessmentSzacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego wg PN-N-18002. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego wg PN-N-18002 są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Karty oceny ryzyka zawodowego metodą PHA to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego metodą PHA. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego metodą PHA jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą PHA są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

Karty oceny ryzyka zawodowego metodą JSA to bardzo ważna kategoria naszego sklepu. Wszystkie dostępne karty oceny ryzyka zawodowego opracowane zostały w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo, tj:

 • Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z 29.06.1989,).
 • Art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określone zostało również w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka zawodowego jest ocena ryzyka a następnie karta ryzyka zawodowego metodą JSA. Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego metodą JSA jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy za własnoręcznym podpisem mają obowiązek zapoznać się z dokonaną analizą ryzyka na swoim stanowisku pracy.

Wszystkie nasze karty oceny ryzyka zawodowego metodą JSA są gwarancją pozytywnego przejścia każdej kontroli mającej na celu ich weryfikację.

E-LEARNING BHP i PPOŻ

SZKOLENIE ON-LINE
Chcesz sprawnie i bez kolizji z innymi obowiązkami w firmie wykonać szkolenia BHP i PPOŻ.

****

PROPONUJEMY SZKOLENIA BHP PRZEZ INTERNET

****

Sprawdź naszą ofertę najlepszych i najtańszych szkoleń BHP na rynku.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY:

Ocena Ryzyka Zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – ebook

Ocena Ryzyka Zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – ebook

Ocena Ryzyka Zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – darmowy ebook.

Ocena ryzyka zawodowego dla małego przedsiębiorstwa – pobierz darmowego ebooka.

Specjalnie dla Państwa przedstawiamy doskonałą publikację Państwowej Inspekcji Pracy w jaki sposób przeprowadzić prawidłowo ocenę ryzyka zawodowego. Periodyk pomoże również z sposobem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Ulotka informacyjna PIP jest nieodpłatna w formacie pdf i możliwe jest jej pobranie z naszej strony. Poniżej znajduje się link – łącze do bezpośredniego pobrania materiałów na temat oceny ryzyka zawodowego w małych przedsiębiorstwach.

czytaj dalej…

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka zawodowego

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka zawodowego

Wymagania gwarantujące poprawną ocenę ryzyka zawodowego

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego wymaga przygotowań obejmujących:
a) zapewnienie niezbędnych zasobów,
b) wyznaczenie niezbędnych osób,
c) określenie potrzeb szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego,
d) zapewnienie udziału pracowników w ocenie ryzyka zawodowego,
e) zapewnienie dostępu do potrzebnych informacji osobom oceniającym ryzyko zawodowe,
f) sporządzenie wykazu stanowisk oraz wykonanie ich analizy,
g) określenie sposobu informowania o ryzyku zawodowym.

czytaj dalej…

Zagrożenia zawodowe

Zagrożenia zawodowe

Zagrożenia zawodowe

Czym są zagrożenia zawodowe w zakładach pracy. Dziś wpis o zagrożeniach, który (mam nadzieję) będzie pomocny przy prawidłowej identyfikacji zagrożeń i opracowaniu poprawnej oceny ryzyka zawodowego oraz umożliwi odpowiedź na bardzo ciekawe pytanie postawione przez jednego z czytelników bloga.

Co to jest zagrożenie zawodowe w środowisku pracy?

Zagrożenia zawodowe to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.

Środowisko pracy natomiast to warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy (dodatkowo też zalicza się do nich czynniki psychofizyczne).
czytaj dalej…

Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcje przeciwpożarowe

Oferujemy instrukcje przeciwpożarowe do WSZYSTKICH OBIEKTÓW

Nasz sklep posiada instrukcje przeciwpożarowe w dziesiątkach tytułów.  Jeżeli u nas nie znajdziesz interesującej Cię instrukcji ppoż, to oznacza że nigdzie indziej jej nie znajdziesz. Nasza firma zajmuje się również opracowywaniem instrukcji ppoż. na specjalne zamówienie klientów. ZAPRASZAMY.
czytaj dalej…

Instrukcja bhp

Instrukcja bhp

Instrukcja bhp

stanowi obowiązkowy element bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualną instrukcję bhp jak również instrukcję stanowiskową bhp. Wynika z tego, iż również istnieje konieczność opracowania instrukcji bhp stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. Bezsprzecznie instrukcje bhp wymagane są również przy obsłudze maszyn i innych urządzeniach technicznych. W związku z tym w zakładzie powinna się znaleźć instrukcja bhp postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. czytaj dalej…

Prawo pracy a ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami Kodeksu Pracy czytamy w art. 226 pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w §39a działu IV precyzuje również zagadnienie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego:

czytaj dalej…